Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ทุน ERASMUS+INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY ประจำปี 2021-2022

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 16 ก.พ. 2564 | อ่านแล้ว 696 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

กองการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุน ERASMUS+INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY ประจำปี 2021-2022 โครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย ณ ประเทศสเปน ได้แก่
1.Autonomous University of Barcelona (UAB)
2.Autonomous University of Madrid (UAM)
3.Carlos III University of Madrid (UC3M)
4.Pompeu Fabra University (UPF)
สำหรับนักศึกษาระดับป.ตรี และ ป.เอก, บุคลากรและอาจารย์ทุกสาขาวิชา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships/
 
รายละเอียดการรับสมัครประจำปี 2021-2022
KA107 2020 Guideline for Bachelor Mobility
KA107 2020 Guideline for PhD & Staff Mobility
KA107 2020 Protocol Management
Factsheet of Pompeu Fabra University (UPF)