Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย และตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัย มอบต้นเงินกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2561

ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย และตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัย มอบต้นเงินกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2561

ข่าวกิจกรรม | 26 ต.ค. 2561 | อ่านแล้ว 122 ครั้ง

share Facebook Google twitter LINE

ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย และตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัย มอบต้นเงินกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2561 ซึ่งจะทอดถวาย วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ วัดสว่างสุทธาราม(บ้านหนองกุง) จ.ขอนแก่น