Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2562

ข่าวกิจกรรม | 15 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 200 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดการบัณฑิตศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ปัญหา ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกาศใหม่ที่กำลังดำเนินการ มีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ