Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่2) กว่า 5 แสนบาท

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่2) กว่า 5 แสนบาท

ข่าวกิจกรรม | 23 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 381 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่2) วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ โดย คุณพรนภา โยธาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา และ คุณศิรินธร สุวรรณทอง นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย ชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายทุนฯ และคุณจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ ชี้แจงระเบียบทุนแก่นักศึกษานานาชาติ มีผู้ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนจำนวน 30 ทุน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 5 แสนบาท โดยนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ณ ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา จอร์แดน มาเลเซีย กัมพูชา

กำหนดการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ รอบที่ 3 วันที่ 4-11 พฤษภาคม 2563 นำเสนอผลงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563

ดูประกาศเปิดรับทุนเผยแพร่ฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/scholarships/research-publication

 

ภาพ, ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ