Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรม | 30 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 352 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 (KKU Active Recruitment 2020) ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงรูปแบบการดำเนินโครงการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และร่วมหารือกำหนดการและรายละเอียดการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์ ณ ประเทศกลุ่มเป้าหมาย ให้แก่คณาจารย์ตัวแทนคณะและหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 40 ท่าน โดยมีนางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ นักวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมชี้แจงโครงการดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร

 


ภาพประกอบ