Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563

ข่าวกิจกรรม | 20 ส.ค. 2563 | อ่านแล้ว 183 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดการบัณฑิตศึกษา กิจกรรมบัณฑิตศึกษา ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ปัญหา มีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน
 
ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ