Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม | 15 พ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 199 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และมีการบรรยายการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากนั้น นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยแนะนำการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา นางพรนภา ศรีวรกุล หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน แนะนำหลักสูตร การสมัครออนไลน์ เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ทุนการศึกษา โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา และปิดท้ายด้วยการถามตอบและมอบรางวัล มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศกว่า 200 คน

ภาพ: นวพร หนูเส็ง
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ