Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวกิจกรรม | 19 มี.ค. 2564 | อ่านแล้ว 166 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้างานและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร รวม 13 คน ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  และนายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย และนางสาวจิตติมา ไกรศรีวัฒนะ นักวิเทศสัมพันธ์ แนะนำระบบรับสมัครนักศึกษานานาชาติ

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ