Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหารมอบดอกไม้แด่ ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหารมอบดอกไม้แด่ ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม | 14 มิ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 55 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.วิทยา เงินแท้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ดิจิทัล และหัวหน้างาน มอบดอกไม้แก่ ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจด้านบัณฑิตศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ