GSKKU

ช่วยเหลือ?


การใช้บริการสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้จาก "วิธีการสมัคร , คำถามที่ถามบ่อย" ด้านล่าง


© 2015 GSKKU