GSKKU

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
วิธีการจัดการความเครียด (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 - / - / -

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป

วิธีการสมัคร


***หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาและบุคลาการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สมัครแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย(ฟรี) ให้กดปุ่มพิมพ์ เพื่อนำมายื่นที่จุด One Stop Service ของบัณฑิตวิทยาลัยและเก็บส่วนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้เป็นหลักฐานในการสมัคร และรอตรวจสอบสถานะและรายชื่อในหลักสูตรที่สมัคร ภายใน 1-2 วันหลังจากการชำระเงิน© 2015 GSKKU