GSKKU

แนะนำการลงทะเบียน


กลุ่มบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้งานผ่าน KKUNET สามารถสมัครได้ที่ https://www2.kku.ac.th/account/ หากลืมรหัสผ่านแก้ไขได้ที่ https://password.kku.ac.th/ 

ลงทะเบียนใหม่สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากร มข.
 


กลุ่มบุคคลภายนอก กำหนด Username เองในการเข้าใช้หากลืมรหัสผ่านสามารถขอใหม่โดยเลือก "ลืมรหัสผ่าน" หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป
 


© 2015 GSKKU