GSKKU

คำแนะนำ?


การใช้บริการสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้จาก "วิธีการสมัคร , คำถามที่ถามบ่อย" ด้านล่าง

วิธีการสมัคร


***หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาและบุคลาการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สมัครแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย(ฟรี) ให้กดปุ่มพิมพ์ เพื่อนำมายื่นที่จุด One Stop Service ของบัณฑิตวิทยาลัยและเก็บส่วนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้เป็นหลักฐานในการสมัคร และรอตรวจสอบสถานะและรายชื่อในหลักสูตรที่สมัคร ภายใน 1-2 วันหลังจากการชำระเงิน© 2015 GSKKU