Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


  • Home
  • SportSci Activities

SportSci Activities

May 3, 2022
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ ประจำปี 2565

read more

December 16, 2021
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาร่วม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาร่วม

read more

September 2, 2021
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

read more

May 24, 2021
Sport Activities | ข่าวกิจกรรม
Sport Activities | ข่าวกิจกรรม

read more

  • 1