Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

วิธีการชําระเงิน

6 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1,628 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ชำระผ่าน QR Code ที่ปรากฏตามที่ระบบแจ้งไว้


ตัวอย่างการชําระเงิน

1. ทําการ login เข้าใช้งานระบบโดยใช้งาน Email ที่สมัครไว้ จากนั้นตรวจสอบสถานะการชำระค่าลงทะเบียน หากต้องการชำระให้กด "ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน QRCode" เพื่อแสดง QRCode 2. เมื่อระบบแสดง QRCode ดังตัวอย่าง สามารถทำการ Scan สำหรับชำระผ่าน Appication ของธนาคารต่างๆ 3. เมื่อทำการชำระตามขั้นตอนแล้วระบบจะแจ้งสถานะ "ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว" ดังภาพตัวอย่าง