Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

 • รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย 2560
  รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย 2560 สมัคร Online ที่เดียวเท่านั้น ถึง 30 ก.ย. 2560 นี้

  สมัคร Online

  รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย 2560
  รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย 2560 สมัคร Online ที่เดียวเท่านั้น ถึง 30 ก.ย. 2560 นี้

  สมัคร Online

 • รับสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
  รับสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

  สมัคร Online

  รับสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
  รับสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

  สมัคร Online

 • อบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ประจำภาคต้น ปี 2560
  อบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ประจำภาคต้น ปี 2560 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2560

  สมัคร Online

  อบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ประจำภาคต้น ปี 2560
  อบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ประจำภาคต้น ปี 2560 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2560

  สมัคร Online

ข่าวไฮไลท์


ข่าว
คณบดีออนไลน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
ท่านสามารถแจ้งเรื่องหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง คณบดีออนไลน์
แจ้งเรื่องที่นี่

New Issue