Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

 • ระบบอบรมออนไลน์
  ระบบอบรมออนไลน์ พร้อมให้บริการ สามารถเรียน Online ได้แล้ว

  สมัครเข้าอบรมฟรี

  ระบบอบรมออนไลน์
  ระบบอบรมออนไลน์ พร้อมให้บริการ สามารถเรียน Online ได้แล้ว

  สมัครเข้าอบรมฟรี

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562

  ตรวจสอบรายชื่อ

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562

  ตรวจสอบรายชื่อ

 • ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการ
  ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี

  ดูประกาศ

  ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการ
  ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี

  ดูประกาศ

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแบบโควตา
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแบบโควตา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562 โควตา

  ตรวจสอบรายชื่อและ Download หนังสือรับรอง

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแบบโควตา
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแบบโควตา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562 โควตา

  ตรวจสอบรายชื่อและ Download หนังสือรับรอง

 • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 2
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 2 ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562

  สมัครถึง 30 เม.ย. 2562

  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 2
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 2 ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562

  สมัครถึง 30 เม.ย. 2562

 • รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
  รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2562

  เปิดรับสมัคร 22 ก.พ - 6 มี.ค 2562

  รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
  รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2562

  เปิดรับสมัคร 22 ก.พ - 6 มี.ค 2562

 • โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ม.ขอนแก่น
  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

  รายละเอียด

  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ม.ขอนแก่น
  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

  รายละเอียด

ข่าวไฮไลท์


ประชาสัมพันธ์,กิจกรรม ดูเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัคร ดูเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ ดูเพิ่มเติม
13-14 มิถุนายน 2562
โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
สถานที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 , จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กพ.- พค., ฉบับที่ 2 มิ.ย. - กย. , ฉบับที่ 3 ตค. - มค. )
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สถานที่ -
ส่งผลงาน ตลอดปี , จัดโดย สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

July 18-20, 2018
International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS) 2018
สถานที่ Bangsaen Heritage Hotel (near Pattaya), Chon Buri, Thailand
ส่งผลงาน 1 September 2017 – 31 December 2017 , จัดโดย Sports Authority of Thailand, Exercise and Sport Sciences Program, Graduate School, Khon Kaen University (KKU)

4-7 กรกฎาคม 2561
การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10 (PERCH-CIC Congress X : 2018 International Congress for Innovation in Chemistry)
สถานที่ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ส่งผลงาน 15 มีนาคม 2561 , จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2561
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ
สถานที่ -
ส่งผลงาน - , จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณบดีออนไลน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
ท่านสามารถแจ้งเรื่องหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง คณบดีออนไลน์
แจ้งเรื่องที่นี่

New Issue
ผลงาน,รางวัล