Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวกิจกรรม


27 ก.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายทุนเผยแพร่วิทยานิพนธ์
วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

24 ก.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.40 น. ในวันมหิดล ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

14 ก.ย. 2561
สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ กรรมการสโมสรนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปี 2561
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 3 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

6 ก.ย. 2561
ตัวแทนสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมงานไหว้ครู ม.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

31 ส.ค. 2561
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท(MRDM) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

รายละเอียด

29 ส.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด