Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวกิจกรรม


7 ส.ค. 2561
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

3 ส.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

2 ส.ค. 2561
ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

31 ก.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

19 มิ.ย. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรประเภทสายสนับสนุน ครั้งที่ 2"
การอบรมกระบวนการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรประเภทสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

13 มิ.ย. 2561
Focus Group โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1

รายละเอียด

7 มิ.ย. 2561
การอบรม "กระบวนการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรประเภทสายสนับสนุน"
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด