Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวกิจกรรม


18 ก.พ. 2562
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(E-Form) ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 5 (ห้อง1) อาคารศูนย์สารสนเทศ(ห้องสมุด)

รายละเอียด

4 ธ.ค. 2561
ร่วมแสดงความยินดี สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

4 ธ.ค. 2561
บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

17 พ.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัยแนะแนวการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
แนะแนวการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา งานปัจฉิมนิเทศ 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

27 ก.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายทุนเผยแพร่วิทยานิพนธ์
วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

24 ก.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.40 น. ในวันมหิดล ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

14 ก.ย. 2561
สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ กรรมการสโมสรนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปี 2561
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 3 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

6 ก.ย. 2561
ตัวแทนสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมงานไหว้ครู ม.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด