Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวประชาสัมพันธ์


4 ธ.ค. 2561
GS KKU CAMP ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 5
รับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

รายละเอียด

16 พ.ย. 2561
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
งานประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

4 ต.ค. 2561
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง ครั้งที่ 18”
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 40

รายละเอียด

17 ส.ค. 2561
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (ประจำปีงบประมาณ 2561)
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (ประจำปีงบประมาณ 2561)

รายละเอียด

22 ก.ค. 2561
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

รายละเอียด

24 พ.ค. 2561
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-11.40 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

14 มี.ค. 2561
ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด

17 ก.พ. 2561
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2561)

รายละเอียด