Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


26 ต.ค. 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

17 ต.ค. 2566
สรุปข้อมูล ทุนการศึกษา/รางวัล สำหรับนักศึกษา และอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดปี
สรุปข้อมูล ทุนการศึกษา/รางวัล สำหรับนักศึกษา และอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดปี

รายละเอียด

11 ก.ย. 2566
ประกาศแจ้งเตือน!!!
บัณฑิตวิทยาลัย ขอชี้แจงการเรียกเก็บเงิน ค่าตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ค่าแก้ไขรูปแบบวิทยานิพนธ์/ค่าจ้างทำวิทยานิพนธ์

รายละเอียด

8 ส.ค. 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

14 ก.ค. 2566
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ

รายละเอียด

3 ก.ค. 2566
ระเบียบและประกาศ การจัดการศึกษา 2566 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบและประกาศ การจัดการศึกษา 2566 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

29 พ.ค. 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด