Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


9 เม.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

รายละเอียด

9 เม.ย. 2564
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7

รายละเอียด

30 มี.ค. 2564
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 42/2564) เรื่อง ประกาศเรียกอันดับสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Camp ครั้งที่ 7
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 42/2564) เรื่อง ประกาศเรียกอันดับสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Camp ครั้งที่ 7

รายละเอียด

11 มี.ค. 2564
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2563
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2563

รายละเอียด

18 ม.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

15 ม.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลารับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลารับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

รายละเอียด

11 ม.ค. 2564
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียด

11 ม.ค. 2564
เรียน Online ไม่ต้องลาเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เรียน Online ไม่ต้องลาเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

4 ม.ค. 2564
ขยายเวลาการรับสมัครค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาการรับสมัคร ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7

รายละเอียด

21 ธ.ค. 2563
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา เปิดใช้ระบบวันที่ 1 มกราคม 2564
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา เปิดใช้ระบบวันที่ 1 มกราคม 2564

รายละเอียด

30 พ.ย. 2563
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

16 พ.ย. 2563
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

29 ต.ค. 2563
ขอเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา สำนักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5

รายละเอียด