Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


31 พ.ค. 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

4 เม.ย. 2565
เรียนเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (แบบออนไลน์)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (แบบออนไลน์) โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

รายละเอียด

8 ธ.ค. 2564
ขั้นตอนการลงทะเบียนและฝึกซ้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขั้นตอนการลงทะเบียนและฝึกซ้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

11 พ.ย. 2564
ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8
ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8

รายละเอียด

11 พ.ย. 2564
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

10 พ.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2564

รายละเอียด

9 พ.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียด

29 ต.ค. 2564
นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 KKU Graduate Student Reputation Enhancement Award 2021
นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 KKU Graduate Student Reputation Enhancement Award 2021

รายละเอียด

1 ก.ย. 2564
หลักสูตรอบรมออนไลน์บัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครแล้ว สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้รับสัมฤทธิบัตร
หลักสูตรอบรมออนไลน์บัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครแล้ว สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้รับสัมฤทธิบัตร

รายละเอียด

25 ส.ค. 2564
ขั้นตอนการส่งแบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (บว.37) Process for GS Form No. 37 Submission(Publication of Thesis/Independent Study Form)
ขั้นตอนการส่งแบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (บว.37) Process for GS Form No. 37 Submission(Publication of Thesis/Independent Study Form)

รายละเอียด

5 ส.ค. 2564
มาตรการช่วยเหลือนักศีกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือนักศีกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19

รายละเอียด