Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวประชาสัมพันธ์


10 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
การประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

28 มิ.ย. 2562
ขอเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “Curriculum Re-design for Graduate Studies”
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

25 มิ.ย. 2562
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

รายละเอียด

28 พ.ค. 2562
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-11.40 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

24 พ.ค. 2562
ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการพี่ปันอุ่นให้น้องมาห่มดอย ครั้งที่ 6
โครงการพี่ปันอุ่นให้น้องมาห่มดอย ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

รายละเอียด

27 ก.พ. 2562
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 185/2562

รายละเอียด

5 ก.พ. 2562
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่างๆ ที่ได้รับประจำปี 2561 (รอบที่ 2)
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่างๆ ที่ได้รับประจำปี 2561 (รอบที่ 2)

รายละเอียด

5 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รอบที่ 1
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 21/2562 ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (รอบที่ 1)

รายละเอียด

21 ม.ค. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งการให้บริการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น เวลา 08:30-16:30 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
คำสั่งที่ 4/2562 เรื่องมอหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาร่วมและให้บริการ One Stop Service

รายละเอียด

4 ธ.ค. 2561
GS KKU CAMP ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 5
รับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

รายละเอียด