Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


8 ธ.ค. 2564
ขั้นตอนการลงทะเบียนและฝึกซ้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขั้นตอนการลงทะเบียนและฝึกซ้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

11 พ.ย. 2564
ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8
ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8

รายละเอียด

11 พ.ย. 2564
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

10 พ.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2564

รายละเอียด

9 พ.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียด

29 ต.ค. 2564
นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 KKU Graduate Student Reputation Enhancement Award 2021
นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 KKU Graduate Student Reputation Enhancement Award 2021

รายละเอียด

1 ก.ย. 2564
หลักสูตรอบรมออนไลน์บัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครแล้ว สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้รับสัมฤทธิบัตร
หลักสูตรอบรมออนไลน์บัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครแล้ว สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้รับสัมฤทธิบัตร

รายละเอียด

25 ส.ค. 2564
ขั้นตอนการส่งแบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (บว.37) Process for GS Form No. 37 Submission(Publication of Thesis/Independent Study Form)
ขั้นตอนการส่งแบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (บว.37) Process for GS Form No. 37 Submission(Publication of Thesis/Independent Study Form)

รายละเอียด

5 ส.ค. 2564
มาตรการช่วยเหลือนักศีกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือนักศีกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19

รายละเอียด

2 ส.ค. 2564
ปรับปรุงระบบ อบรมออนไลน์
ปรับปรุงระบบ อบรมออนไลน์

รายละเอียด

6 ก.ค. 2564
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาตรการการจัดการเรียนการสอน และการสอบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาตรการการจัดการเรียนการสอน และการสอบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)

รายละเอียด

1 ก.ค. 2564
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ได้รับการเลื่อนกลุ่มที่สูงขึ้น
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ได้รับการเลื่อนกลุ่มที่สูงขึ้น

รายละเอียด

15 มิ.ย. 2564
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

20 พ.ค. 2564
กิจกรรมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

17 พ.ค. 2564
ขออภัยในความไม่สะดวก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนแปลงวันที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home
ขออภัยในความไม่สะดวก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนแปลงวันที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home

รายละเอียด

17 พ.ค. 2564
ขออภัยในความไม่สะดวก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home
ขออภัยในความไม่สะดวก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home

รายละเอียด

30 เม.ย. 2564
ขออภัยในความไม่สะดวก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home
ขออภัยในความไม่สะดวก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home

รายละเอียด

27 เม.ย. 2564
มหาวิทยาลัยขอนแก่นห่วงใยนักศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษากรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นห่วงใยนักศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษากรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รายละเอียด

26 เม.ย. 2564
Process for GS Form No. 37 Submission(Publication of Thesis/Independent Study Form)
For students who are going to submit publication evidence to the Graduate School, please follow these steps.

รายละเอียด