Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 2567
โครงการ การดูแลผู้สูงอายุอย่างชาญฉลาดและมีความสุข
โครงการ การดูแลผู้สูงอายุอย่างชาญฉลาดและมีความสุข

รายละเอียด

6 มิ.ย. 2567
ประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Spectroscopic AI: Health, Agriculture and Food science Applications”
ประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Spectroscopic AI: Health, Agriculture and Food science Applications”

รายละเอียด

28 มี.ค. 2567
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

19 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

15 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

8 มี.ค. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

7 มี.ค. 2567
ขั้นตอนการลงนามในใบรับรอง วิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการลงนามในใบรับรอง วิทยานิพนธ์

รายละเอียด

6 มี.ค. 2567
Program Strategy Forum 2024: การวางแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
Program Strategy Forum 2024: การวางแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาเอก

รายละเอียด

8 ธ.ค. 2566
กำหนดนัดหมายวันฝึกซ้อมและรับจริง สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566
กำหนดนัดหมายวันฝึกซ้อมและรับจริง สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

รายละเอียด

26 ต.ค. 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

17 ต.ค. 2566
สรุปข้อมูล ทุนการศึกษา/รางวัล สำหรับนักศึกษา และอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดปี
สรุปข้อมูล ทุนการศึกษา/รางวัล สำหรับนักศึกษา และอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดปี

รายละเอียด