Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
  • สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา | 5 ส.ค. 2565 | อ่านแล้ว 1,730 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (หรือสมัครได้ตลอดปี ตามเกณฑ์ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 20/2560)

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ Doctor of Philosophy Program in Exercise and Sport Sciences (International Program)

ตรวจสอบรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://kku.world/wwqq5

KKU Graduate School International Admission https://kku.world/prmtg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42422, 08-80620133
Email: graduate@kku.ac.th, mapiwa@kku.ac.th, nhomhu@kku.ac.th
https://www.facebook.com/sportscikku/ 

https://app.gs.kku.ac.th/gs/sportsci/
https://gs.kku.ac.th


ภาพประกอบ