Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ผลงานและรางวัล
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานและรางวัล | 10 ก.ย. 2564 | อ่านแล้ว 3,984 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ