Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 25 พ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 533 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ รับสมัครถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563  ดูรายละเอียด


ภาพประกอบ