Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 7 ม.ค. 2564 | อ่านแล้ว 869 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) เพื่อพัฒนาบุคคลหลังจบการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ให้มีความสามารถด้านการวิจัยและเพื่อเข้าสู่อาชีพนักวิจัยหรือเป็นนักวิชาการ รับสมัครถึงวันที่ 18 มกราคม 2564  ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่ https://rad.kku.ac.th สอบถามได้ที่ คุณสิริประภา กิตติกำจร โทร. 043-203178, 50450