Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 14

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 9 มี.ค. 2564 | อ่านแล้ว 562 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 14 (The 14th National Open Class) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Full Online) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด(Open Approach) สอบถามข้อมูลได้ที่ 043-009700 ต่อ 50147 www.openclassthailand.com