Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ"

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 21 ต.ค. 2565 | อ่านแล้ว 433 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ" ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565 ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ คลิก