Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ทุน Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program(USAS) ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 6 พ.ย. 2566 | อ่านแล้ว 55 ครั้ง

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) ได้เปิดรับสมัครทุน Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้ถือสัญชาติไทย เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจำนวน 1-4 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครจากภูมิภาค ASEAN ทุนนี้ เปิดสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรภาครัฐ และเอกชน สถาบันคิดเชิงนวัตกรรมและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ ในประเทศสมาชิกโครงการ ASEAN 10 ประเทศ ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสมาชิกโครงการ ASEAN โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อทำการวิจัยในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือนในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org สมัครออนไลน์ได้ที่ https://apply.iie.org/ffsp2024/ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น. โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tusef@fulbrightthai.org หรือโทร. 02-285-0581-2 ต่อ 104