Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ KKU Digital Academy & Contest มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม | 9 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 141 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ KKU Digital Academy & Contest มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยเฉพาะ โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งผลงาน GS-PMS เข้าร่วมนำเสนอ เป็นผลงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมารองรับการใช้งานด้านการจัดการแผนปฎิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับรางวัล "Warrior" ในครั้งนี้ด้วย

ข่าวอภิเชษฐ์ บุญจวง ภาพโดย โครงการ KKU Digital Academy & Contest


ภาพประกอบ