Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • ผู้บริหารและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature

ผู้บริหารและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature

ข่าวกิจกรรม | 27 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 69 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาร่วม 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 นางสุภาวดี ประดับวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมหัวหน้างานและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน การรับ-ส่งหนังสือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการปรับเปลี่ยน (Digital Transformation) โดยมี ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้ใช้ระบบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature และจัดทำระบบ Digital Work Flow เพื่อทำงานร่วมกันด้วย Google Share Drive ทำให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลง และรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสาร

 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ