Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563

ข่าวกิจกรรม | 26 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 138 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์สิม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา รองคณบดีคณบดีฝ่ายวิชาการ นางพรรณี จรดอน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวกนิษฐา ประนม คณะกรรมการเครือข่ายการประงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมคณะ หลังจากนั้นเป็นการประชุมเครือข่ายฯ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดการบัณฑิตศึกษา กิจกรรมบัณฑิตศึกษา ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ปัญหา มีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน
 
ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ