Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ข่าวกิจกรรม | 9 ก.ย. 2563 | อ่านแล้ว 78 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ นางพาณิภัค พระชัย หัวหน้างานบริการวิชาการ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 27 ปี วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ