Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • ผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม | 6 ม.ค. 2564 | อ่านแล้ว 20 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 6 มกราคม 2564 ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากร มอบกระเช้าปีใหม่แก่ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย