Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

ข่าวกิจกรรม | 8 ก.พ. 2564 | อ่านแล้ว 231 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวนวพร หนูเส็ง ที่ได้รับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ (เชี่ยวชาญเฉพาะ) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ