Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยชุดใหม่

ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยชุดใหม่

ข่าวกิจกรรม | 25 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 135 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าจาก ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าพบเพื่อหารือการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT)  วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ