Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

GSKKU Fair 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 3 มี.ค. 2566 | อ่านแล้ว 6,291 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

กำหนดการ GSKKU Fair 2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Science Park)

เวลา

ลำดับงาน

กิจกรรมคู่ขนาน

12:30 – 13:10 น. 

Registration

Exhibition: 

 • ชมผลงานผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
 • ชมผลงานผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
 • ชมผลงานผู้ได้รับรางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา  
 • ชมผลงานการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
 • ผู้เข้ารับรางวัลถ่ายภาพกับผลงาน และ Back Drop เพื่อเป็นที่ระลึก

(รับอาหารว่างเบรคบ่ายแบบกล่อง)

13:10 – 13:15 น. 

Greeting  & Welcoming: 

แนะนำลำดับขั้นตอน พิธีการ และกิจกรรมในงาน 

13:15 – 13:25 น.

Opening Session:

 • พิธีเปิดงาน GS KKU Fair 2023 
 • Opening speech: GS KKU ผลการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์  

โดย รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

13:25 - 13:30 น.

ชมการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาร่วม หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย

13:30 – 14:40 น.

3 Minute Thesis Competition: 3MTC

การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก-โท
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก-โท
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก-โท

14:40 - 14:50 น.

Awards ceremonies:

พิธีมอบรางวัล โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565   

 • ประมวลผลการแข่งขัน 3MTC

   

14:50 – 15:10 น.

รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำปี  2565 

15:10 - 16:10 น.

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี

16:10 – 16:25 น.

รางวัลการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2566   

 

16:25 น.

Closing Session:

งานเลี้ยงแสดงความชื่นชม ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลแบบค็อกเทลที่อบอุ่น 

 • บรรเลงเพลงเพราะๆ ขับกล่อมระหว่างงานเลี้ยงค็อกเทล จากนักศึกษาสาขาวิชาร่วม หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีบำบัด บัณฑิตวิทยาลัย
 • พร้อมกับถ่ายภาพกับบรรยากาศที่ประทับใจของผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติเป็นที่ระลึก

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์