Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

สมัครสอบ EnglishScore

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 31 ส.ค. 2566 | อ่านแล้ว 1,593 ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบ EnglishScore ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
✅ ผล EnglishScore ใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มข. ได้
✅ เปิดรับสมัครตลอดปี สมัครได้เลยไม่ต้องรอ
✅ สะดวก สอบตอนไหน ที่ไหนก็ได้ ทำข้อสอบผ่านโทรศัพท์
✅ สมัครครั้งเดียวสอบได้สูงสุดถึง 4 ครั้ง โดยเลือกคะแนนที่ดีที่สุดได้
✅ ค่าสมัคร 2 ทักษะ เพียง 1,600 บาท
สมัครได้ที่ bit.ly/EnglishScoreGS
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://m.me/graduateschoolkku