Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดแคมเปญไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ” เปลี่ยนกล่อง ซองไม่ใช้แล้วเป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 7 พ.ค. 2564 | อ่านแล้ว 695 ครั้ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดแคมเปญไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ” เปลี่ยนกล่อง ซองไม่ใช้แล้วเป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล ผู้สนใจร่วมบริจาคกล่อง ซองกระดาษไม่ใช้แล้วทุกประเภท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ รับบริจาคถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติม