Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ

เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ

12 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 131,528 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ประกาศล่าสุด

สำหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไป กำหนดให้ทุกคนส่งแบบฟอร์ม Turnitin Originality Report พร้อมการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง | Download แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report

ประกาศ มข. ฉบับที่ 3580/2561 การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนนำเสนอเพื่อสำเร็จการศึกษา


ขั้นตอนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบรูปแบบ


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสารการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระ


แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระลงแผ่นซีดี