Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) ประจำปีการศึกษา 2563

  รายละเอียด

  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) ประจำปีการศึกษา 2563

  รายละเอียด

 • ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19
  ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

  ดูประกาศฉบับล่าสุด

  ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19
  ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

  ดูประกาศฉบับล่าสุด

 • แจ้งเลื่อนการรับสมัครทุน ประจำปี 2563 (รอบ 3)
  แจ้งเลื่อนการรับสมัครทุน ประจำปี 2563 (รอบ 3) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

  รายละเอียด

  แจ้งเลื่อนการรับสมัครทุน ประจำปี 2563 (รอบ 3)
  แจ้งเลื่อนการรับสมัครทุน ประจำปี 2563 (รอบ 3) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

  รายละเอียด

 • ขยายเวลารับสมัครการส่งผลงานเข้าประกวด
  ขยายเวลารับสมัครการส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก ปี 2562 ถึง 30 ต.ค. 63

  รายละเอียด

  ขยายเวลารับสมัครการส่งผลงานเข้าประกวด
  ขยายเวลารับสมัครการส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก ปี 2562 ถึง 30 ต.ค. 63

  รายละเอียด

ข่าวไฮไลท์


ประชาสัมพันธ์,กิจกรรม ดูเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัคร ดูเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา ดูเพิ่มเติม

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ ดูเพิ่มเติม
คณบดีออนไลน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
ท่านสามารถแจ้งเรื่องหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง คณบดีออนไลน์
แจ้งเรื่องที่นี่

New Issue
ผลงาน,รางวัล