Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) ประจำปีการศึกษา 2563

  รายละเอียด

  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) ประจำปีการศึกษา 2563

  รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา ป.บัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 2563

  ดูรายละเอียดการสมัคร

  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา ป.บัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 2563

  ดูรายละเอียดการสมัคร

 • ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19
  ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

  ดูประกาศฉบับล่าสุด

  ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19
  ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

  ดูประกาศฉบับล่าสุด

 • แจ้งเลื่อนการรับสมัครทุน ประจำปี 2563 (รอบ 3)
  แจ้งเลื่อนการรับสมัครทุน ประจำปี 2563 (รอบ 3) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

  รายละเอียด

  แจ้งเลื่อนการรับสมัครทุน ประจำปี 2563 (รอบ 3)
  แจ้งเลื่อนการรับสมัครทุน ประจำปี 2563 (รอบ 3) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

  รายละเอียด

 • ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก ปี 2562

  รายละเอียด

  ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก ปี 2562

  รายละเอียด

ข่าวไฮไลท์


ประชาสัมพันธ์,กิจกรรม ดูเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัคร ดูเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา ดูเพิ่มเติม

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ ดูเพิ่มเติม
คณบดีออนไลน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
ท่านสามารถแจ้งเรื่องหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง คณบดีออนไลน์
แจ้งเรื่องที่นี่

New Issue
ผลงาน,รางวัล