Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo
 • รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
  รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ดูรายละเอียดการสมัคร

  รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
  รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ดูรายละเอียดการสมัคร

 • ขยายเวลา ส่งผลงานเข้าประกวด ถึง 30 พ.ย. 63
  ขยายเวลา ส่งผลงานเข้าประกวด ถึง 30 พ.ย. 63 โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563

  ดูรายละเอียดการสมัคร

  ขยายเวลา ส่งผลงานเข้าประกวด ถึง 30 พ.ย. 63
  ขยายเวลา ส่งผลงานเข้าประกวด ถึง 30 พ.ย. 63 โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563

  ดูรายละเอียดการสมัคร

ข่าวไฮไลท์


ประชาสัมพันธ์,กิจกรรม ดูเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัคร ดูเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา ดูเพิ่มเติม

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ ดูเพิ่มเติม
คณบดีออนไลน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
ท่านสามารถแจ้งเรื่องหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง คณบดีออนไลน์
แจ้งเรื่องที่นี่

New Issue
ผลงาน,รางวัล