Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

แหล่งทุนอื่น ๆ

ข้อมูลทุน | 8 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 14,333 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ทุนการศึกษา แหล่งทุนอื่น ๆ

ทุนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนภายนอก

ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology, TGIST) 
ทุนการศึกษาของ กพ. 
ทุนการศึกษาจาก RDDE Biotec

รวมลิงค์แหล่งทุนการศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษาจาก วิชาการ.คอม 
          ข้อมูลทุนการศึกษาและข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศจากพันธ์ทิพย์ดอทคอท 
          ข้อมูลทุนการศึกษาจาก the young.netข่าว แหล่งทุนอื่น ๆ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญสมัครขอรับทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 (3 ธ.ค. 2563)
แจ้งเลื่อนการรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3) (13 เม.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (8 ส.ค. 2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 ก.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 (19 มิ.ย. 2561)
โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท (17 ส.ค. 2560)
ทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561 (17 ส.ค. 2560)