Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)

ข้อมูลทุน | 7 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 10,961 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Photo Designed by katemangostar / Freepik

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของระดับ บัณฑิตศึกษา สามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้จริง
คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
2. ปฏิบัติงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
จำนวนเงินทุน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 40,000.- บาท
กำหนดการรับสมัคร 1. คณะยื่นโครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนมีนาคม
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจติดต่อคณะต้นสังกัดประมาณเดือนเมษายน
Download ประกาศรับสมัคร แบบเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2563
แบบเสนอโครงการ 2563
คู่มือการดำเนินการ (สำหรับคณะ)
คู่มือสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน
แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)
แบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ทุนTA ปีการศึกษา 2561

 ข่าว 3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2563 (11 ก.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562 (16 พ.ค. 2562)
แบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ทุนผู้ช่วยสอน TA ปีการศึกษา 2561 (2 พ.ย. 2561)
รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561 (24 พ.ค. 2561)
แบบสอบถามผลสัมฤทธิ์โครงการทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำปี 2560 (23 มี.ค. 2561)