Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ติดต่อสอบถาม

เครือข่ายกรรมการผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษา | 23 ก.ย. 2564 | อ่านแล้ว 305 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 ต่อ 42421 และ 42429 โทรสาร 0-4320-2421 e-mail : graduate@kku.ac.th