Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกระทงเล็ก ประเภทสร้างสรรค์

ผลงานและรางวัล | 29 พ.ย. 2566 | อ่านแล้ว 136 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประกวดกระทงเล็ก ประเภทสร้างสรรค์ งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566
นายธีรวัตร์ มิควาฬ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ  ได้อธิบายที่มาของกระทงว่า "นาคาบรม อดุมแผ่นดิน น้ำ นาค ผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ หล่อเลี้ยงชีวิต ผู้คน บนแผ่นดิน เกิดศรัทธา สร้างสรรค์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง โดยการใช้พืชพรรณอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร ภูมิหัตถกรรม ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง มาแสดงสัญญะแห่งความอุดมนั้น"
กระทง นาคาบรม อดุมแผ่นดิน ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกระทงเล็ก ประเภทสร้างสรรค์ งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566
 
ภาพ, ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ