Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

ประกาศผลทุนการศึกษา | 27 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 1,696 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอเชิญอาจารย์บัณฑิตศึกษา ที่ดำเนินการยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหัวหน้าโครงการ/หัวหน้าแผนงาน ตามกระบวนการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่กำลังเปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้วและประสงค์จะสมัครขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ฯ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://kku.world/2ve20
กระบวนการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11563
สมัครออนไลน์ https://kku.world/kwxnh


ภาพประกอบ