Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและการบริการวิชาการสำหรับนักวิจัย

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 15 ก.พ. 2564 | อ่านแล้ว 893 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กองบริหารงานวิจัย กองคลัง และสำนักงานเทคโนโลยีดิจิทัล ทำการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและการบริการวิชาการ ร่วมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินวิจัย การให้บริการบริหารเงินสด(Cash Management) ในการรองรับระบบรับและจ่ายเงินของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัยบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารจัดการเงินวิจัยและบริการวิชาการ KKU Research Transformation ตั้งแต่  2564 เป็นต้นไป เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรายงานข้อมูลตาม OKRs ของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี เข้าระบบได้ที่ https://res.kku.ac.th/mispr/ กองบริหารงานวิจัย https://rad.kku.ac.th/index.php สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเศรษฐ์สิริ ภักดีปัญญา โทร. 043-203177 ภายใน 42761 Email: setsiripa@kku.ac.th