Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

การประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 7 ต.ค. 2565 | อ่านแล้ว 1,624 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress) วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 "พืชสวนสมัยใหม่: เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช รูปแบบ Onsite ดูรายละเอียดได้ที่ https://nhc.tsu.ac.th/


ภาพประกอบ