Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

สมาคมส่งเสริมการวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยจัดฝึกอบรม

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 28 มี.ค. 2566 | อ่านแล้ว 4,805 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สมาคมส่งเสริมการวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีความสามารถสูงขึ้นจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2566 ดูรายละเอียดการอบรมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE "สมาคมส่งเสริมการวิจัย" หรือ www.rpa.or.th