Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

รับสมัครทุนศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 29 มี.ค. 2566 | อ่านแล้ว 5,065 ครั้ง

มูลนิธิศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scolarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการผ่านระบบออนไลน์ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 23:59 น. หากมีข้อสงสัยกรุณาส่งอีเมล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org หรือติดต่อคุณสายทิพย์ วอทอง ได้ที่ โทร. 02-285-0581-2 ต่อ 107 ภายในวันเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น.- 16.30น.)