Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประชุมวิชาการนานาชาติ CDD2023 & WKC2023 ณ จังหวัดภูเก็ต

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 10 เม.ย. 2566 | อ่านแล้ว 4,840 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Current Drug Development International Conference 2023 & 1st Word Kratom Conference (CDD2023 & WKC2023) วันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต ดูรายละเอียดได้ที่ https://cdd2023.pharmacy.psu.ac.th