Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


พิธีไหว้ครูและการแสดงมุทิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ข่าวกิจกรรม | 31 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 125 ครั้ง

share Facebook Google twitter LINE

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครูและการแสดงมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพประกอบ Facebook