Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) เข้าร่วมการประชุมวิชา “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) เข้าร่วมการประชุมวิชา “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

ข่าวกิจกรรม | 18 ต.ค. 2561 | อ่านแล้ว 143 ครั้ง

share Facebook Google twitter LINE

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ในนาม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม Peach Blossom Resort หาดกะรน จ.ภูเก็ต


ภาพประกอบ